EGI Control

Parts

# part# model from to qty
1 CONTROL UNIT ASSY
  22611-U8700 L24E(FED) 7806 1
  22611-U8705 L24E(FED) 7807 7909 1
  22611-U8710 L24E(CAL) 7806 1
  22611-U8715 L24E(CAL) 7807 7909 1
  22611-W0700 L24E(FED)(AUTO) 7910 1
  22611-W0701 L24E(FED)(MANUAL) 7910 1
  22611-W0800 L24E(CAL) 7910 1
2 ALTITUDE SWITCH ASSY
  22612-N4800 L24E(CAL) 1
3 SCREW-TAPPING (FIX SWITCH)
  01451-00171 L24E(CAL) 2
4 DROPPING RESISTOR ASSY
  22695-N4202 L24E 1
5 DROPPING RESISTOR ASSY
  22698-N4202 L24E 1
6 RELAY ASSY-EGI
  22696-N4202 L24E 1
7 SCREW-TAPPING (RESISTOR FIX)
  01451-00171 L24E 4
8 SCREW-TAPPING (RELAY FIX)
  01451-00171 L24E 2
9 HOLDER-EGI HARNESS
  24018-N4201 L24E 1
10 SCREW-W/WASHER
  08360-51414 L24E 1
11 PLATE-SEALING
  22699-U9800 L24E 1
12 COVER-CONTROL UNIT (BLACK)
  96820-U8710 L24E 1
COVER-CONTROL UNIT (RED)
  96820-U8711 L24E 7708 1
COVER-CONTROL UNIT (BROWN)
  96820-U8712 L24E 7708 7806 1
  96820-W0510 L24E 7807 1
COVER-CONTROL UNIT (BLUE)
  96820-W0700 L24E 7910 1
13 BRACKET-COVER CONTROL UNIT
  96825-U8710 L24E 1
14 SCREW,FIX COVER
  08513-61297 L24E 2